Πρόγραμμα Μεγάλης Εβδομάδος Πάσχα 2022 – Semana Santa Pascua 2022

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: TΩΝ ΒΑΪΩΝ – Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα 10.30 -12.00 π.μ
17 de ABRIL DOMINGO DE RAMOS – Divina Liturgia 10.30 – 12.00 horas

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ: 20 de ABRIL MIERCOLES SANTO
ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓ. EΥΧΕΛΑΙΟΥ ώρα 20.00 – 21.00 μ.μ.
SANTA UNCIÓN 20.00 – 21.00 horas

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ.ΠΕΜΠΤΗ: 21 de ABRIL JUEVES SANTO
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ώρα 20.00 – 22:30 μ.μ
LA IMACULADA PASIÓN 20.00 – 22.30 horas

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 22 de ABRIL VIERNES SANTO
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ ώρα 20.00 – 22.30 μ.μ
EPITAFIO 20.00 – 22.30 horas

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ: 23 de ABRIL SABADO SANTO
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ώρα 22.30 μ.μ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
23.00 μ.μ. (12η ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ)

RESURRECCIÓN y DIVINA LITURGIA
a las 23.00 horas