Πρόγραμμα Εορτών Χριστουγέννων 2023 – 2024 | Programa Navidad 2023 – 2024

Πρόγραμμα Εορτών Χριστουγέννων 2023 – 2024

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023
19:30 – Μυστήριο Αγίου Ευχελαίου

Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως 24 Δεκεμβρίου 2023   
10:30 – 12:00 – Θ.Λειτουργία

Δευτέρα 25  Δεκεμβρίου 2023 – Η Κατά Σάρκα Γέννησις του Σωτήρος Χριστού
10:30 – 12:00 – Θ. Λειτουργία 

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023 
10:30 – 12:00 – Θ.Λειτουργία

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024 – Περιτομή Ιησού Χριστού – Βασιλείου Μεγάλου 
10:30 – 12:00 – Θ.Λειτουργία
Αμέσως μετά επίσημη δοξολογία για το Νέο Έτος και κοπή βασιλόπιτας

Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2024 – Tα Άγια Θεοφάνεια του Σωτήρος Χριστού
10:30 – 12:00 – Θ.Λειτουργία και Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού

Κυριακή μετά τα Φώτα 7 Ιανουαρίου 2024
10:30 – 12:00 – Θ.Λειτουργία

Programa Navidad 2023 – 2024

Viernes 22 de Diciembre 2023
Celebración de la Sagrada Unción 19:30 horas

Domingo antes del Nacimiento 24 de Diciembre 2023   
Divina Liturgia 10:30 – 12:00 horas

Lunes 25 de Diciembre 2023 – El Nacimiento del Nuestro Señor
Divina Liturgia 10:30 – 12:00 horas 

Domingo 31 de Diciembre 2023 
Divina Liturgia 10:30 – 12:00 horas

 Lunes 1 Ιανουαρίου 2024 – La Circuncisión de Jesucristo-Santo Basilio
Divina Liturgia 10.30 – 12.00 horas
Año Nuevo – Bendición Vasilópita

Sábado 6 de Enero 2024 – La Teofanía del Señor
Divina Liturgia 10.30 – 12.00 horas
Gran Bendición de las Aguas

Domingo 7 de Enero 2024
Divina Liturgia 10:30 – 12:00 horas

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ – BON NADAL – FELIZ NAVIDAD

Εθνική Επέτειος του ΟΧΙ

Η Εθνική Επέτειος του Όχι και η εορτή της Αγίας Σκεπής της Θεοτόκου θα εορταστούν στην ενορία μας την Κυριακή 29 Οκτωβρίου.

Πρόγραμμα
10:30 Θεία Λειτουργία
12:00 Επίσημη Δοξολογία

El patriarca ecuménico Bartolomé realizará una histórica visita a España en octubre

El sucesor de san Andrés vendrá por primera vez nuestro país del 14 al 18 de octubre. Será recibido por Felipe VI, la cúpula de la CEE e investido doctor honoris causa en la UPSA. Hablamos de esta visita histórica con el metropolita Bessarión

Cuenta atrás para que nuestro país viva un momento histórico: la primera visita de un patriarca ecuménico de Constantinopla, del sucesor del apóstol Andrés. Será del 14 al 18 del octubre cuando Bartolomé pise España para encontrarse con la pequeña comunidad ortodoxa que vive bajo su jurisdicción en la Sacra Metrópolis de España y Portugal y para celebrar dos aniversarios. Los 20 años de la creación de la citada metrópolis y 50 de la consagración de la iglesia de los Santos Andrés y Demetrio, hoy catedral. Precisamente, en el templo catedralicio, en Madrid, nos encontramos con Bessarión, metropolita de España y Portugal y exarca del Mar Mediterráneo. Él ha sido uno de los artífices de que Bartolomé vaya a estar en España. Le insistió una y otra vez hasta que encontró en los aniversarios una buena excusa. «Le dije que este era el momento», afirma en su despacho, iluminado por velas y con un suave olor a incienso y donde nos ofreció a modo de bienvenida un sorbo de mastika, un licor tradicional griego.

Aunque los aniversarios son importantes y los cumpleaños hay que celebrarlos, dice, pone el énfasis en su presencia como líder espiritual de la Iglesia ortodoxa. «Es absolutamente necesario que venga, no solo para mostrar la autoridad o que es el patriarca, sino porque su personalidad es única, carismática y va a ser una bendición. No solo para nuestra metrópolis, sino para todos», agrega.

Llega, además, en un momento complicado para la ortodoxia, con la proliferación, señala Bessarión, de las Iglesias que ponen por encima la nacionalidad antes que el hecho de ser cristianos. «La Iglesia es un solo cuerpo. No se puede dividir en nacionalidades y el único hombre que habla de la verdadera tradición cristiana ortodoxa es Bartolomé. Mostrará y demostrará aquí en España cuál es la belleza de la Iglesia ortodoxa», añade el metropolita.

Uno de los actos centrales de su visita será la celebración de la Divina Liturgia en la catedral, a la que seguirá un encuentro fraterno con los fieles en el jardín contiguo al templo. Será el domingo 15 de octubre. Ese mismo día, por la tarde, la catedral de la Almudena acogerá una oración ecuménica. La dimensión de la visita se explica por sí sola, pero un encuentro con el rey Felipe VI, jefe del Estado, la coloca en su lugar. Cabe recordar, además, como señala Bessarión, que el patriarca y la madre del rey, la emérita reina Sofía, son amigos.

La visita de Bartolomé concluirá con dos momentos importantes en su relación con la Iglesia católica, pues el líder espiritual va a ser investido doctor honoris causa por la Universidad Pontifica de Salamanca y visitará la Conferencia Episcopal Española (CEE), en cuya sede se reunirá con su presidente y secretario general. Allí mismo, tendrá una breve comparecencia ante los medios de comunicación.

200.000 fieles

La comunidad ortodoxa vinculada al patriarcado suma entre España y Portugal un total de 200.000 fieles, en su mayoría ucranianos, aunque también hay búlgaros y serbios. Tiene clero propio, aunque una parte no está dedicado exclusivamente a la tarea pastoral, pues deben ganarse el pan con otro trabajo, algunos en la construcción o en el campo. Y tienen dificultades para encontrar lugares donde tener su culto. Es cierto que pueden ocupar algunas horas templos católicos los domingos, pero echan de menos parroquias propias con presencia continua.

En este contexto, Bartolomé, según Bessarión, llegará a España para mostrar «la belleza de la Iglesia ortodoxa» y para transmitir el mensaje del amor y de la tradición cristiana común. También «el de la paz de Cristo, el mensaje de paz para el mundo». «Bartolomé es una personalidad única. Fue el líder espiritual que habló desde el principio en contra de la guerra en Ucrania», añade.

El metropolita Bessarión espera que esta sea la primera de muchas visitas del patriarca ecuménico a España. Por lo pronto, el año que viene está previsto que viaje a Portugal y no se descarta que pueda hacer una parada en Santiago de Compostela. Andrés visitaría a Santiago. Ha tenido que pasar mucho tiempo, pero, concluye el líder ortodoxo, «nunca es tarde para peregrinar y descubrir la belleza de la fe cristiana en España y Portugal».

Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου υπέρ της Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος (1 Σεπτεμβρίου 2023)

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

 

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

 

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

 

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ 

 

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ

 

ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

* * *

 

Τιμιώτατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

 

Εὐδοκίᾳ τοῦ Ἀρχηγοῦ καί Τελειωτοῦ τῆς πίστεως ἡμῶν, εἰσερχόμεθα σήμερον εἰς τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος καί ἑορτάζομεν ἐν ψαλμοῖς καί ὕμνοις, διά τριακοστήν πέμπτην φοράν, τήν Ἡμέραν προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

 

Χαιρόμεθα διά τήν ἀπήχησιν τῶν οἰκολογικῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὄχι μόνον εἰς τόν χριστιανικόν κόσμον, ἀλλά καί εἰς ἄλλας θρησκείας, εἰς κοινοβούλια καί πολιτικούς, εἰς τόν χῶρον τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν, τῆς ἐπιστήμης, τῶν οἰκολογικῶν κινημάτων καί τῆς νεολαίας. Οὕτως ἤ ἄλλως, ἡ οἰκολογική κρίσις, ὡς παγκόσμιον πρόβλημα, μόνον μέ παγκόσμιον εὐαισθητοποίησιν καί κινητοποίησιν δύναται νά ἀντιμετωπισθῇ.

 

Ἐκφράζομεν ἐπίσης τήν ἱκανοποίησιν μας, ἐπειδή ἔχει ὁριστικῶς κατανοηθῆ ἡ ἄμεσος συνάφεια οἰκολογικῶν καί κοινωνικῶν προβλημάτων, καί δή τό γεγονός ὅτι ἡ καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος θίγει πρωτίστως τούς πτωχούς τῆς γῆς. Ὁ συνδυασμός περιβαλλοντικῶν καί κοινωνικῶν δράσεων ἀποτελεῖ ἐλπίδα διά τό μέλλον, ἐφ᾿ ὅσον μόνον τότε ὑπάρχει βιώσιμος ἀνάπτυξις καί πρόοδος, ὅταν μεριμνῶμεν συγχρόνως διά τήν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας καί τήν προστασίαν τῆς ἀξιοπρεπείας καί τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου.

 

Εἶναι χαρακτηριστικόν, ὅτι τονίζεται σήμερον ἡ ἀναγκαιότης μιᾶς «οἰκολογικῆς διευρύνσεως» τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου. Γίνεται μάλιστα λόγος περί «τετάρτης γενεᾶς» δικαιωμάτων, ὁμοῦ μετά τῶν ἀτομικῶν καί πολιτικῶν, κοινωνικῶν καί πολιτισμικῶν καί τῶν δικαιωμάτων ἀλληλεγγύης, ἡ ὁποία ἀναφέρεται εἰς τήν ἐξασφάλισιν τῶν περιβαλλοντικῶν προϋποθέσεών των. Ὁ ἀγών διά τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι δυνατόν νά ἀγνοήσῃ τό γεγονός ὅτι αὐτά ἀπειλοῦνται ὑπό τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, ὑπό τῆς ἐλλείψεως ποσίμου ὕδατος, εὐφόρου ἐδάφους καί καθαρᾶς ἀτμοσφαίρας, καί γενικώτερον ὑπό τῆς «περιβαλλοντικῆς ὑποβαθμίσεως». Αἱ ἐπιπτώσεις τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως ὀφείλουν νά ἀντιμετωπίζωνται ἐξόχως εἰς τό ἐπίπεδον τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι αὐτονόητον ὅτι αὐτά, εἰς ὅλας των τάς πτυχάς καί διαστάσεις, ἀποτελοῦν ἀδιάσπαστον ἑνότητα καί ὅτι ἡ προστασία των εἶναι ἀδιαίρετος.

 

Εἰς αὐτήν τήν συνάφειαν ἀνήκει καί ἡ ἀντιμετώπισις τῶν δεινῶν, τά ὁποῖα προεκάλεσεν ἡ ἐπίθεσις τῆς Ρωσσίας κατά τῆς Οὐκρανίας καί συνδέονται μέ φοβεράς οἰκολογικάς καταστροφάς. Κάθε πολεμική ἐνέργεια εἶναι καί πόλεμος κατά τῆς κτίσεως, εἶναι μία σοβαρωτάτη ἀπειλή κατά τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ἡ ρύπανσις τῆς ἀτμοσφαίρας, τῶν ὑδάτων καί τοῦ ἐδάφους ἀπό τούς βομβαρδισμούς, ὁ κίνδυνος πυρηνικοῦ ὁλοκαυτώματος, ἀπελευθερώσεως ἐπικινδύνου ἀκτινοβολίας ἀπό τούς πυρηνικούς σταθμούς παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας, ἡ καρκινογόνος σκόνη τῶν βομβαρδισμένων κτιρίων, ἡ καταστροφή τῶν δασῶν καί ἡ ἀχρήστευσις καλλιεργησίμων ἀγροτικῶν ἐκτάσεων, ὅλα αὐτά μαρτυροῦν ὅτι ὁ λαός καί τό οἰκοσύστημα τῆς Οὐκρανίας ὑπέστησαν καί συνεχίζουν νά ὑφίστανται ἀνυπολογίστους ἀπωλείας. Ἐπαναλαμβάνομεν γεγονυίᾳ τῇ φωνῇ: Νά τερματισθῇ ἀμέσως ὁ πόλεμος καί νά ἀρχίσῃ ὁ εἰλικρινής διάλογος.

 

Ἐνώπιον ὅλων αὐτῶν τῶν προκλήσεων, ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία συνεχίζει τόν ἀγῶνα της ὑπέρ τῆς ἀκεραιότητος τῆς δημιουργίας, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι ἡ μέριμνά της διά τό φυσικόν περιβάλλον δέν εἶναι μία πρόσθετος δρᾶσις εἰς τήν ζωήν της, ἀλλά οὐσιαστική ἔκφρασις καί πραγμάτωσίς αὐτῆς, ὡς προέκτασις τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἰς ὅλας τάς μορφάς καί διαστάσεις τῆς καλῆς μαρτυρίας της ἐν τῷ κόσμῳ. Αὐτή ὑπῆρξε καί ἡ τιμαλφεστάτη παρακαταθήκη τοῦ εἰσηγητοῦ τῆς οἰκολογικῆς θεολογίας μακαριστοῦ Μητροπολίτου Περγάμου Ἰωάννου. Τιμῶντες τήν μεγάλην προσφοράν του, κατακλείομεν τό παρόν Πατριαρχικόν Μήνυμα ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἰνδίκτου μέ ὅσα ἔγραψε περί τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὡς ὁλιστικῆς ἀπαντήσεως εἰς τά σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα: «Στή Θεία Λειτουργία ὁ φυσικός καί ὑλικός κόσμος καί ὅλες οἱ αἰσθήσεις μετέχουν σέ μία ἑνότητα ἀδιάσπαστη. Δέν ὑπάρχει ἀντίθεση μεταξύ ὑποκειμένου καί ἀντικειμενικῆς πραγματικότητος, δέν ὑπάρχει ἡ κατακτητική στάση τοῦ ἀνθρώπινου λόγου ἀπέναντι στόν κόσμο πού τόν περιβάλλει. Ὁ κόσμος δέν κεῖται ἔναντι, δέν (εἶναι) ἀντικείμενον τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά προσλαμβάνεται καί κοινωνεῖται. Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ὄχι μόνο ἕνωσή μας μέ τόν Θεό καί το