Ανακοίνωση

Την Κυριακή 16 Ιουλίου δεν θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον ναό μας.
Domingo 16 de Julio no habrá misa en nuestra iglesia .