Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μ.Τεσσαρακοστής 2022

11 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ώρα: 20:00 – 21:00 μ.μ.

13 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)
Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα 10.30-12.00 π.μ.

18 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: B’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ώρα: 20:00 – 21:00 μ.μ.

20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΑΓ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ)
Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα 10.30-12.00 π.μ.

25 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ώρα: 20:00 – 21:00 μ.μ
ώρα 21:00 μ.μ ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

27 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Γ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα 10.30 – 12.00 π.μ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ώρα ώρα: 20:00 – 21:00 μ.μ

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Δ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ):
Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα10.30-12.00 π.μ.

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ώρα : 20:00 – 21:30 μ.μ

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ) Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα 10.30-12.00 π.μ.

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: ΚΥΡΙΑΚΗ TΩΝ ΒΑΪΩΝ
Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα 10.30-12.00 π.μ.

Το πρόγραμμα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα
θα ανακοινωθεί αργότερα.