ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ.ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2023 / PROGRAMA DE LA SANTA CUARESMA 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ.ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2023
-12 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΑΓ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ) – Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα 10.30-12.00 π.μ.
-17 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ώρα: 20:00 – 21:00 μ.μ
-19 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Γ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) – Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα 10.30-12.00 π.μ.
-24 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ώρα: 20:00 – 21:00 μ.μ.
-26 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Δ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ) – Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα: 10.30-12.00 π.μ.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ώρα: 12:00 μ.μ.
-31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ώρα: 20:00 – 21:30 μ.μ.
-2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ) – Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα: 10.30-12.00 π.μ.
-9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: ΚΥΡΙΑΚΗ TΩΝ ΒΑΪΩΝ – Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα: 10.30-12.00 π.μ.
Το πρόγραμμα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα θα ανακοινωθεί αργότερα.
 
PROGRAMA DE LA SANTA CUARESMA 2023
-12 MARZO DOMINGO: SEGUNDO DOMINGO DE LA CUARESMA (SAN GREGORIO PALAMAS) – DIVINA LITURGIA horas: 10.30-12.00 am
-17 MARZO VIERNES:TERCERA SALUTACION (ACATISTO) A LA VIRGEN SANTISIMA horas: 20:00-21:00 pm
-19 MARZO DOMINGO: TERCER DOMINGO DE LA CUARESMA (SANTA CRUZ) – DIVINA LITURGIA horas: 10.30-12.00 am
-24 MARZO VIERNES: CUARTA SALUTACION (ACATISTO) A LA VIRGEN SANTISIMA horas: 20:00-21:00 pm
-26 MARZO DOMINGO: CUARTO DOMINGO DE LA CUARESMA (SAN JUAN CLIMACO) – DIVINA LITURGIA horas: 10.30-12.00 am
TEDEUM POR LA FIESTA NACIONAL DE GRECIA (25 de Marzo 1821) hora: 12:00 pm
-31 MARZO VIERNES: SALUTACION (ACATISTO) A LA VIRGEN SANTISIMA horas: 20:00-21:30 pm
-2 ABRIL DOMINGO: QUINTO DOMINGO DE LA CUARESMA (SANTA MARIA EGIPCIA) – DIVINA LITURGIA horas: 10.30-12.00 am
-9 ABRIL DOMINGO: DOMINGO DE RAMOS – DIVINA LITURGIA horas: 10.30-12.00 am
El horario de la Semana Santa y Pascua será anunciado más tarde.

Leave a Reply

Your email address will not be published.