Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μ. Τεσσαρακοστής και Πάσχα 2020

6 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ώρα: 20.30 – 21:30 μ.μ.

8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Α’ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)
Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα 10.30-12.00 π.μ.

13 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: B’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ώρα: 20.30 – 21:30 μ.μ.

15 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΑΓ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ)
Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα 10.30-12.00 π.μ.

20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ώρα: 20.30 – 21.30 μ.μ

22 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Γ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)

Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα 10.30-12.00 π.μ.

27 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ώρα 20.30 – 21.30 μ.μ

29 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Δ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ):
Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα 10.30-12.00 π.μ.
12.00 π.μ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ- ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ώρα 20.30 – 22.00 μ.μ.

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ)
Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα 10.30-12.00 π.μ.

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: TΩΝ ΒΑΪΩΝ
Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα 10.30-12.00 π.μ.

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ: ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ EΥΧΕΛΑΙΟΥ
ώρα 20.30 – 21.30 μ.μ.

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ.ΠΕΜΠΤΗ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΠΑΘΩΝ
ώρα 20.30 – 23.00 μ.μ

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ
ώρα 20.30 – 23.00 μ.μ.

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ώρα 22.30 μ.μ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – 23.00 μ.μ. (12η ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ)