Μεταμόρφωσις του Σωτήρος

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδύναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

Την Κυριακή 6 Αυγούστου γιορτάσαμε τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού στην ενορία μας. Μετά τη Θ.Λειτουργία ο π.Χριστόδουλος ευλόγησε τα σταφύλια τα οποία μοίρασε στο τέλος στους πιστούς. Ακολούθησε παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο στην οποία έψαλαν όλοι μαζί και ο ιερέας ευχήθηκε σε όλους να κρατήσουν το Θαβώρειο φώς στις καρδιές τους άσβεστο για πάντα.