ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ.ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2024 | PROGRAMA GRAN CUARESMA 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ.ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2024

22 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ώρα: 19:30 – 20:30 μ.μ. 

24 ΜΑΡΤΙΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ: Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ):

 • 10.30-12.00 π.μ. Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 • 12:00 ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 

31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΑΓ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ):

 • 10.30-12.00 π.μ. Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ώρα: 19:30 – 20:30 μ.μ

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Γ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ):

 • 10.30 – 12.00 π.μ. Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ώρα: 19:30 – 20:30 μ.μ

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Δ’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ):

 • 10.30-12.00 π.μ. Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ώρα : 19:30 – 21:00 μ.μ

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: Ε’ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ):

 • 10.30-12.00 π.μ. Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: ΚΥΡΙΑΚΗ TΩΝ ΒΑΪΩΝ 

 • 10.30-12.00 π.μ. Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το πρόγραμμα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα θα ανακοινωθεί αργότερα.

Κάθε Σάββατο Θεία Λειτουργία στα ουκρανικά 10 ώρα π.μ.

 

PROGRAMA GRAN CUARESMA 2024
 
22 de MARZO VIERNES: Iª Salutación (Acátisto) a la Virgen SSma 19:30-20:30 horas

24 de MARZO DOMINGO: Primer Domingo de la Cuaresma (Ortodoxia):

 • 10.30-12.00 horas Divina Liturgia
 • 12 horas Tedeum por la Fiesta nacional de Grecia

31 de MARZO DOMINGO: Segundo Domingo de la Cuaresma (S. Gregorio Palamas):

 • 10.30-12.00 horas Divina Liturgia

5 de ABRIL VIERNES: IIIª Salutación (Acátisto) a la Virgen SSma 19:30-20:30 horas

7 de ABRIL DOMINGO: Tercer Domingo de la Cuaresma (Santa Cruz):

 • 10.30-12.00 horas Divina Liturgia

12 de ABRIL VIERNES: IVª Salutación (Acátisto) a la Virgen SSma 19:30 – 20:30 horas

14 de ABRIL DOMINGO: Cuarto Domingo de la Cuaresma (S. Juan Clímaco):

 • 10.30-12.00 horas Divina Liturgia

19 de ABRIL VIERNES: El Akáthistos 19:30 – 21.00 horas

21 de ABRIL DOMINGO: Quinto Domingo de la Cuaresma (S. María Egipcia):

 • 10.30-12.00 horas Divina Liturgia

28 de ABRIL DOMINGO DE RAMOS:

 • 10.30-12.00 horas Divina Liturgia

El horario de la Semana Santa y Pascua será anunciado más tarde.
Cada Sábado Divina Liturgia a las 10 horas en ucraniano.