Ανακοίνωση

Την Κυριακή 8 Ιουλίου δεν θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στο ναό μας . 

Domingo 8 de Julio no habrá liturgia en nuestra iglesia.