Ανακοίνωση

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 δεν θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στο ναό μας.
Domingo 26 de Mayo 2019 no habrá Divina Liturgia en nuestra parroquia.