Ανακοίνωση

Τρίτη 26 Μαΐου 
Απόδοση του Πάσχα – Θεία Λειτουργία 
 20:30 με 22:30 
 
Πέμπτη 28 Μαΐου 
Η Ανάληψις του Κυρίου – Θεία Λειτουργία
9:30 με 11:00