ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΑΣΧΑ 2018 / SEMANA SANTA – PASCUA 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΑΣΧΑ 2018

SEMANA SANTA – PASCUA 2018

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ: TΩΝ ΒΑΪΩΝ – Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ώρα 10.30-12.00 π.μ
1 de ABRIL DOMINGO DE RAMOS – Divina Liturgia 10.30-12.00 horas

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ: 4 de ABRIL MIERCOLES SANTO
ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓ. EΥΧΕΛΑΙΟΥ ώρα 20.30 – 21.30 μ.μ.
SANTA UNCIÓN 20.30-21.30 horas
5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ.ΠΕΜΠΤΗ: 5 de ABRIL JUEVES SANTO
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ώρα 20.30 – 23.00 μ.μ
LA IMACULADA PASIÓN 20.30-23.00 horas
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 6 de ABRIL VIERNES SANTO
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ ώρα 20.30 – 23.00 μ.μ
EPITAFIO 20.30-23.00 horas

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ: 7 de ABRIL SABADO SANTO

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ώρα 22.30 μ.μ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ Θ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
23.00 μ.μ. (12η ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ)

RESURRECCIÓN y DIVINA LITURGIA
a las 23.00 horas